Co to jest firewall?

Firewall jest coraz częściej stosowanym narzędziem w zabezpieczeniu infrastruktury sieciowej. Jest to rodzaj systemu bezpieczeństwa, który chroni sieć przed niepożądanymi atakami z zewnątrz oraz przed przypadkowym dostępem. W tym artykule omówimy zasady działania firewalla oraz jego cechy i funkcje, aby pomóc czytelnikom w lepszym zrozumieniu jego działania.

Co to jest Firewall?

Firewall lub zapora sieciowa to rodzaj zabezpieczenia sieci komputerowych, który jest używany do ochrony sieci komputerowej przed różnymi rodzajami cyberataków. Jest to rodzaj oprogramowania lub sprzętu, który można zainstalować przed połączeniem sieci komputerowej z Internetem, w celu ochrony sieci przed nieautoryzowanymi dostępami oraz usługami sieciowymi. Firewall zapobiega przypadkowym lub celowym próbom obejścia sieci obronnych systemu, blokując wejście lub wyjście nieautoryzowanych ruchów w sieci, lub wyłączając niebezpieczne połączenia.

Jak działa Firewall?

Firewall kontroluje ruch wewnątrz sieci i reguluje dostęp do sieci dla osób lub urządzeń zewnętrznych. Używa danych pakietów wynikających z protokołów sieciowych, aby określić, który ruch może przechodzić przez granicę sieci. Firewall korzysta z reguł określających filtrowanie danych i decyduje, czy dany pakiet będzie dopuszczony, odrzucony czy zastąpiony. Reguły zazwyczaj zależą od adresu IP nadawcy lub odbiorcy danych, portu, protokołu, a także konfiguracji sieci.

Cechy i funkcje Firewalla

Firewalle mogą pracować na poziomie hosta lub poziomie sieci. Te drugie są lepiej wykwalifikowanymi i skuteczniejszymi filtrami sieciowymi, które umożliwiają uniknięcie większości ataków, przez które podatne były poprzednie sieci. Firewalle przyłączają filtry adresów IP, portów i protokołów, filtrowanie pakietów, ochrona przed wypływem prywatnych danych, kontrola dostępu, monitorowanie i skanowanie sieci oraz moduły antywirusowe.

Zastosowanie Firewalla w sieciach komputerowych

Firewall jest stosowany w wielu sieciach komputerowych w celu ochrony przed wszelkiego rodzaju atakami cybernetycznymi, hakowaniem, tworzeniem botnetów i innymi technikami stosowanymi do penetracji sieci. Firewalle są używane do blokowania niepożądanych dostawców usług i treści w sieci oraz do tworzenia reguł dla ruchu sieciowego. Firewalle są często dodawane do systemów zabezpieczeń i narzędzi do monitorowania sieci, aby zapewnić sieciom lepszą ochronę.

Sprawdź również -   Adres IP - Co to jest adres IP?

Podsumowanie

Firewall to rodzaj systemu bezpieczeństwa sieciowego, który monitoruje i kontroluje ruch w sieci przy użyciu filtrów przepuszczających i blokujących, aby zapobiec dostępowi z zewnątrz do chronionego systemu lub sieci. Firewall działa poprzez identyfikację i porównywanie wszystkich pakietów danych zgodnie z zasadami i regułami przepuszczania i blokowania, aby ocenić, czy dany ruch może zostać zatwierdzony i przesłany. Firewall oferuje wiele wspaniałych cech i funkcji, takich jak kontrolę dostępu, szyfrowanie danych, blokowanie i filtrowanie ruchu, monitorowanie i rejestrowanie ruchu sieciowego oraz utrzymanie bezpieczeństwa i poufności w sieciach komputerowych.